Links

 Some Selected Websites in Lesotho
Maseru Securities Market (MSM) www.msm.org.ls
Lesotho Government Website www.gov.ls
Standard Bank Lesotho www.standardlesothobank.co.ls
Nedbank Lesotho www.nedbank.co.ls
SADC Central Banks
Angola www.nexus.ao/bna/
Botswana www.bankofbotswana.bw
Democratic Republic of Congo (DRC) www.bcc.cd
Lesotho www.centralbank.org.ls
Malawi www.rbm.mw
Mauritius www.bom.mu
Mozambique www.bancomoc.mz
Namibia www.bon.com.na
Seychelles www.cbs.sc
South Africa www.resbank.co.za
Swaziland www.centralbank.org.sz
Tanzania www.bot-tz.org
Zambia www.boz.zm
Zimbabwe www.rbz.co.zw
Some International Websites
Committee of Central Bank Governors in SADC www.sadcbankers.org
Bank of International Settlement - BIS www.bis.org

Financial Indicators

15 January 2018

Loti / US Dollar 12.2922
Loti / Euro 15.0763
Loti / Pound 16.9460
Loti / SDR 17.6140

Monthly Inflation (%) 2016 to 2017

Inflation

Net International Reserves 15/08/2017 to 22/08/2017

NIR

RESEARCH & SUPERVISION DATA